Đại từ nhân xưng philipine

Tiếng Philipine cũng là một trong những ngôn ngữ có sự phân biệt về Đại từ Nhân xưng rất phức tạp tuy rằng Ngữ pháp Philipine không phải là khó...
Hệ thống Đại từ Nhân xưng của tiếng Philipine tạm thời được giới thiệu như dưới đây:

>>>  Đại từ Nhân xưng làm Chủ ngữ
>>>  Đại từ Nhân xưng làm Tân ngữ

Theo trên cho thấy rằng, có sự biến đổi khác nhau giữa Đại từ Nhân xưng làm Chủ ngữ và Tân ngữ trong câu. Sự biến đổi này tương tự như các ngôn ngữ Châu Âu nói chung.
Cho nên có thể nói rằng tiếng Tagalog có vẻ bị Âu hóa

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh