Diode

Diode là loại Linh kiện điện tử cơ bản nhất và được sử dụng rất phổ biến
Cách đo kiểm tra diode
Linh kiện Bán dẫn đầu tiên ra đời chính là Diode, tiếp theo sau đó là các loại Transistor và các loại Linh kiện Bán dẫn 3 chân hoặc nhiều chân mới lần lượt ra đời.
Diode được chế tạo bởi Tiếp giáp Bán dẫn như dưới đây:
Theo hình bên, Diode được cấu tạo bởi hai phiến Bán dẫn một phiến được gọi là N (cực âm - cathode) và một phiến được gọi là P (cực dương - Anode). Vì diode chỉ cho dòng điện đi theo một chiều từ P qua N cho nên nó được gọi là Linh kiện Bán dẫn hay còn gọi là Van Bán dẫn.
Hình bên vừa mô tả cho thấy cấu tạo cũng như ký hiệu và cách phân cực cho diode theo chiều thuận sao cho dòng điện có thể đi theo chiều mô tả. Nếu cho điện áp vào diode theo chiều ngược lại thì sẽ không có dòng điện chạy qua nếu xét trên phương diện Lý thuyết, tuy nhiên, trong thực tế khi bị phân cực ngược thì vẫn có một dòng điện rò chạy qua cỡ vài Micro đến vài chục Micro Ampe tương đương với Điện trở khi phân cực ngược khoảng trên dưới 47k.
Ngược lại, khi phân cực thuận thì Điện trở của diode rất thấp đồng thời khi được phân cực thuận thì điện áp sụt trên diode cỡ 0,3-0,4V đối với các diode được chế tạo bằng chất Bán dẫn Germany và khoảng 0,6-0,7V đối diode được chế tạo bằng Silicon...

Cách kiểm tra diode còn tốt hay không có thể được thực hiện bằng cách dùng đồng hồ kim như được mô tả ở hình trên hoặc được kiểm tra bằng đồng hồ số như dưới đây:


Như vậy, theo cách đo kiểm tra diode bằng đồng hồ kim và đồng hồ số thì có sự ngược nhau về que đo: Nếu dùng đồng hồ kim đo thuận chiều diode thì que đen của đồng hồ phải được đặt ở cực dương (phiến Bán dẫn P tức Anode) và que đỏ đặt vào cực âm của diode (phiến Bán dẫn N tức Cathode) nhưng nếu dùng đồng hồ số để kiểm tra thì phải đặt que đo ngược lại.

Nếu đo kiểm tra bằng đồng hồ kim thì nên để ở thang x1 và khi đo theo chiều thuận kim đồng hồ sẽ lên khoảng 2/3 thang đo. Nếu đo chiều ngược với thang đo x1k thì đồng hồ sẽ báo cỡ 47kOhm...

Nếu đo bằng đồng hồ số thì khi đo ở chiều thuận sẽ báo cỡ 458 đến 820 Ohm là diode còn tốt. Nếu đo chiều ngược thì đồng hồ báo vô cùng...
.

 


Tác giả bài viết: Dr TRẦN Phúc Ánh