Kích điện có Điện áp ra Xung vuông

Kích điện có điện áp ra Xung vuông là loại Kích điện đơn giản nhất có thể biến đổi điện áp 12V hoặc 24V... DC thành dòng AC thông qua Máy Biến Áp để nâng áp lên 220V dưới dạng Xung vuông
Để có thể nâng được Điện áp 12V hoặc 24V... DC thành Điện áp cao hơn thì tất yếu phải sử dụng Máy Biến Áp hoặc là Biến áp Xung (hoạt động ở Tần số cao cỡ 17 - 47KHz thậm chí có thể lên tới 120KHz) hoặc là Biến áp thông dụng 50Hz.
Đồng thời, để Dòng điện có thể truyền qua Biến áp thì cần phải biến đổi Dòng điện DC thành Dòng xoay chiều AC hoặc dưới dạng Xung vuông ở Tần số cao (sử dụng Biến áp Xung) hoặc ở Tần số 50Hz (sử dụng Biến áp 50Hz thông dụng).

 

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh