Văn hóa - nghệ thuật - Giáo dục - Công ty TNHH Tam Hùng
Giáo dục

Giáo dục

Giáo dục chính là nền tảng quyết định cho quá trình phát triển cho một Xã hội theo một định hướng đúng đắn và bền vững...

Văn hóa

Văn hóa

Sinh ra khi được mang thai chỉ được hơn bảy tháng nên ngày mà tôi lọt lòng chỉ là một hài nhi quá bé bỏng nhỉnh hơn 1kg, ngày mà tôi cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày mà đất nước đang ngập chìm lửa đạn, tiếng khóc chào đời của tôi thét gào cùng với tiếng nổ đinh tai của bom đạn và sự gian khổ của chiến tranh đã từng khiến cho những người thân của tôi không thể hy vọng rằng tôi có thể sống được cho đến khi trưởng thành...