Cơ cấu tổ chức - Công ty TNHH Tam Hùng

Cơ cấu tổ chức

Họ và tên: Trần Phúc Ánh

Giới tính: Nam

Đồng Chủ tịch kiêm Giám đốc Kỹ thuật – Nghiên cứu Phát triển

Quốc Tịch: Việt Nam

Thường trú tại TP Hồ Chí Minh

Thành viên AMWAY Mỹ IBO: tại Ada – Michigan – Mỹ

Liên hệ: phucanh@tri-heroes-technology.comHọ và tên: Lý Tinh Hoa

Giới tính: Nữ

Đồng Chủ tịch kiêm Đối ngoại Khu vực Châu Mỹ

Quốc Tịch: Hàn Quốc

Thường trú tại Manhata, Mỹ

Liên hệ: sunghwa@tri-heroes-technology.comHọ và tên: Pắc Yên Hà

Giới tính: Nữ

Phó Chủ tịch thứ nhất kiêm Đối ngoại Khu vực Đông Bắc Á

Quốc Tịch: Hàn Quốc

Thường trú tại Seoul, Hàn Quốc

Liên hệ: yonha@tri-heroes-technology.comHọ và tên: Hoàng Hà

Giới tính: Nam

Phó Chủ tịch thứ hai kiêm Đối ngoại Khu vực Châu Âu

Quốc Tịch: Mỹ

Thường trú tại Luân đôn, Anh Quốc

Liên hệ: hoangha@tri-heroes-technology.comHọ và tên: Lương Mỹ Hà

Giới tính: Nữ

Phó Chủ tịch Danh dự kiêm Đối ngoại Khu vực Đông Nam Á – Châu Á – Thái Bình Dương

Quốc Tịch: Singapure

Thường trú tại Singapure

Liên hệ: meihe@tri-heroes-technology.comHọ và tên: Lê Nguyệt Hà

Giới tính: Nữ

Giám đốc Điều hành

Quốc Tịch: Việt Nam

Thường trú tại Hà Nội, Việt Nam

Liên hệ: nguyetha@tri-heroes-technology.comHọ và tên: Lương Tân Vỹ

Giới tính: Nam

Cộng tác viên Đối ngoại Khu vực Đại lục và Đông Âu

Quốc Tịch: Singapure

Thường trú tại Mát–cơ–va,  NgaHọ và tên: Lương Anh Na

Giới tính: Nữ

Cộng tác viên - Đối ngoại Khu vực Đại lục và Đài Loan

Quốc Tịch: Trung Quốc

Thường trú tại Hà Nội, Việt NamHọ và tên: Lương Hi Kiệm

Giới tính: Nam

Cộng tác viên Đối ngoại Khu vực Đại lục và Hồng Kông

Quốc Tịch: Trung Quốc

Thường trú tại Quảng Châu, Trung QuốcHọ và tên: Song Beom Soo

Giới tính: Nam

Giám đốc đại diện tại Hàn Quốc

Quốc Tịch: Hàn Quốc

Thường trú tại Hàn Quốc

Liên hệ: song@tri-heroes-technology.com

Họ và tên: Lee, Dale

Giới tính: Nam

Phó Giám đốc đại diện tại Hàn Quốc

Quốc Tịch: Hàn Quốc

Thường trú tại Hàn Quốc

Liên hệ: lee@tri-heroes-technology.com