Công ty TNHH Tam Hùng
Mạng Truyền thông Đa Phương tiện

Truyền thông Tốc độ Siêu cao

Ngày nay Thế giới đang bùng nổ Thông tin Truyền thông dựa trên Công nghệ Băng thông rộng cũng như bằng cách tạo ra vô số Sóng mang liền kề nhau bởi Công nghệ OFDM nhằm để cho phép tăng được nhiều lần về Dung lượng Thông tin truyền tải.
Nguồn Switching

Giáo trình Nguồn

Giáo trình Nguồn giới thiệu Lý thuyết và tính toán cũng như thiết kế đồng thời giới thiệu kỹ thuật sửa chữa các Hệ thống Nguồn từ công suất nhỏ đến công suất lớn sử dụng trong dân dụng và công nghiệp...
Giới thiệu Văn hóa các nước

Giới thiệu Văn hóa các nước

Trong xu thế hội nhập Thế giới, sự giao lưu Văn hóa giữa các nước là điều tất yếu...
Giáo dục

Giáo dục

Giáo dục chính là nền tảng quyết định cho quá trình phát triển cho một Xã hội theo một định hướng đúng đắn và bền vững...