Giới thiệu - Công ty TNHH Tam Hùng

Giới thiệu


Công ty TNHH  Công Nghệ Tam Hùng có năng lực trình độ chuyên môn hàng đầu tại Việt Nam về nghiên cứu Khoa học - Kỹ thuật  và thực thi các Giải pháp Công nghệ cao về Tự động Điều khiển, Điện tử Viễn thông và Công nghệ Thông tin.
Biên soạn các Giáo trình Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ Đào tạo và cung cấp Chuyên gia Công nghệ cao.