alphabet Tây Ban Nha - Công ty TNHH Tam Hùng

alphabet Tây Ban Nha

Chủ nhật - 09/12/2012 17:33
Tiêng Tây Ban Nha có các Chữ cái và cách phát âm như dưới đây

Bảng chữ cái và cách phát âm:Chú ý:  Trong tiếng Tây Ban Nha có nhiều Phụ âm khi đứng độc lập thì được phát âm nguyên trạng nhưng khi đứng trước các Nguyên âm thì bị biến âm như dưới đây:

1./. Chữ C
Nếu C đứng trước 'a', 'o' và 'u' thì đọc như 'C' của tiếng Việt.
Ví dụ: Cosa thì phát âm là Cô-sa
Nếu C đứng trước 'e'  và 'i' thì đọc như 'X' của tiếng Việt
Ví dụ: Centro phát âm là xen-trô

2./. Chữ G
Nếu đứng trước 'e' và 'i' thì phát âm là 'h'
Ví dụ: Gente phát âm là Hên-tê
Nếu đứng trước 'a', 'o' và 'u' thì phát âm là 'g'
Ví dụ: Tengo phát âm là tên-gô

3./. Chữ J
Nếu đứng trước 'a', 'i', 'e' và 'o' thì phát âm là 'h'
Ví dụ:  Julio phát âm là hu-li-ô hoặc Ejemplo phát âm là ê-hêm-plô
Nếu đứng trước các Nguyên âm khác thì được đọc là J như được phát âm trong bảng chữ cái

4./. Chữ Z
Được phát âm như 'X' của tiếng Việt

5./. Phụ âm kép LL
Được phát âm như 'd' của tiếng Việt
Ví dụ: Calle phát âm là 'ca-dê'

6./.  Chữ V
Nếu đứng đầu mỗi từ và trước Nguyên âm hoặc đứng sau các Phụ âm khác là m và n thì 'V' sẽ được phát âm giống như 'B', ngược lại vẫn sẽ là 'V'
Ví dụ:  Veinte phát âm là bêin-tê

7./.  Chữ ñ
Được phát âm như 'nh' của tiếng Việt
Ví dụ: mañana phát âm là ma-nha-na

8./.  Chữ H
Giống như trong tiếng Pháp, chữ H luôn bị đọc câm (tức là bị bỏ qua)
Ví dụ: Hora phát âm là ô-ra

9./. Chữ S
Được phát âm như 'X' tiếng Việt trong mọi tình huống

10./.  Các trường hợp có dấu trọng âm 
Ví dụ có vài trường hợp có dấu trọng âm như Sí (có dấu như dấu sắc của tiếng Việt) thì vẫn phát âm bình thường là 'xi', không có gì thay đổi.

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: chữ cái, phát âm