Giáo trình khoa học kỹ thuật công nghệ - Công ty TNHH Tam Hùng
Kiểm tra phán đoán hư hỏng IC Logic

Kiểm tra phán đoán hư hỏng các mạch logic

Trong các Mạch Logic thường rất xảy ra hư hỏng, nhất là nhiều mạch sử dụng rất nhiều IC Logic thì việc kiểm tra phán đoán hư hỏng của các IC rất khó vì không thể tháo ra từng IC để kiểm tra...

Nguồn Switching

Giáo trình Nguồn

Giáo trình Nguồn giới thiệu Lý thuyết và tính toán cũng như thiết kế đồng thời giới thiệu kỹ thuật sửa chữa các Hệ thống Nguồn từ công suất nhỏ đến công suất lớn sử dụng trong dân dụng và công nghiệp...

Bộ Giáo trình Kỹ thuật Vô tuyến

Bộ Giáo trình Kỹ thuật Vô tuyến

Giáo trình Kỹ thuật Vô tuyến giới thiệu Lý thuyết Vô tuyến cơ bản và Kỹ thuật Thiết kế - Chế tạo các Hệ thống Thiết bị Liên - Điều khiển Vô tuyến chuyên dụng trên các Dải tần số Sóng ngắn (2 - 10MHz), Sóng cực ngắn (20 - 90MHz), Vi sóng (Viba) trong các dải 400MHz, 900MHz, 1.2GHz và 2.4GHz....

Máy bay không người lái

Bộ Giáo trình Thiết kế Chế tạo Máy bay UAV/UFO

Máy bay không người lái phần lớn có định dạng không giống các loại máy bay thông thường mà có những hình dạng rất đặc biệt nhằm để có khả năng ngụy trang tốt hơn trong quá trình thi hành nhiệm vụ trên bầu trời. Mặc dù vậy, về nguyên tắc cơ bản, cho dù với bất kỳ định dạng bất kỳ nào thì các tính toán thiết kế chế tạo về loại máy bay này cũng đều tuân thủ các Nguyên lý Động lực học cơ bản giống như các loại máy bay thông thường.

Giáo trình Kỹ thuật

Bộ Giáo trình Kỹ thuật Điều khiển

Kỹ thuật Điều khiển cho đến nay đã trở thành một phạm trù thâm nhập rộng rãi cho mọi Lĩnh vực Sản xuất Công nghiệp Dân dụng, Quốc phòng...