7446 - Công ty TNHH Tam Hùng

7446

Chủ nhật - 24/02/2013 23:02
Tương tự IC Giải mã ra LED 7 thanh 7447, IC 7446 cũng giải mã ra LED 7 đoạn Anode chung nhưng có điện áp chịu đựng với điện áp cung cấp cho LED 7 đoạn khác với của 7447.
Các trạng thái Logic của IC 7446

Các trạng thái Logic của IC 7446

Vì vậy, khi sử dụng loại LED 7 thanh nào hoặc là Anode chung hoặc là Kathode chung cũng như mức điện áp cung cấp tối đa cho Led 7 thanh là bao nhiêu Volt thì cũng phải sử dụng loại IC Giải mã tương ứng là Anode chung cho LED Anode chung hoặc IC Giải mã Kathode chung cho LED Kathode chung như một số loại IC Giải mã điển hình dưới đây:

 

Ngoài ra, đối với việc sử dụng các LED 7 đoạn loại lớn thì thông thường điện áp cung cấp phải càng lớn (bởi vì nếu LED 7 đoạn có kích thước càng lớn thì các Thanh LED phải được ghép nối tiếp với nhiều LED để đảm bảo độ sáng và kích thước của LED) nên cần phải chọn IC Giải mã cho phép hoạt động được với điện áp cao tương ứng với điện áp của LED.

Thông thường, các IC Giải mã Anode chung cho phép sử dụng được cho LED 7 đoạn điện áp cao tốt hơn so với các loại IC Giải mã Kathode chung bởi vì trên thực tế loại IC Giải mã Anode chung có thể hoạt động được 2 nguồn độc lập với điện áp khác nhau theo ví dụ cụ thể dưới đây:

Mạch trên đây cho thấy rằng bản thân IC 7446 là loại IC Giải mã Anode chung được cấp bởi nguồn 5V vào chân 16 là chân nguồn dương của IC để IC hoạt động bình thường.

Bên cạnh đó, LED 7 đoạn Anode chung có kích thước lớn yêu cầu lên tới 30V sẽ được cấp bởi nguồn riêng 30V như trên.

Chú ý: Loại IC Giải mã 7446 có thể cho phép sử dụng cho LED 7 đoạn Anode chung với điện áp tối đa là 30V, IC Giải mã 7447 cho phép sử dụng cho LED 7 đoạn có điện áp tối đa 15V.

Các LED có kích thước dưới 4 x 5 cm có điện áp hoạt động dưới 5V cho phép sử dụng được với các IC Giải mã thông thường. Các loại LED 7 đoạn có kích lớn hơn 4 x 5 cm thì điện áp hoạt độn từ 6V trở lên.Quá trình hoạt động của IC 7446 thông qua Bảng sự thật như dưới đây:


 

Nếu giá trị của 4 Bit vượt quá 9 thì các LED chỉ hiển thị được qui ước tương đương với giá trị của các Ngõ vào, ví dụ nếu giá trị của 4 Bit vào là 10 thì IC Giải mã 7446 chỉ cho phép hiển thị qui ước là chữ ‘c’, nếu là 11 thì hiển thị qui ước là ‘c ngược như Bộ mã Hiển thị như dưới đây:

Để thực hiện được các chức năng hiển thị, IC 7446 hoạt động tuân thủ theo Bảng trạng thái Logic như trên.

Theo Bảng nói trên, để IC 7446 có thể hoạt động ở chế độ bình thường thì các chân điều khiển là LT = 1, BI/RBO = 1.

Nếu chân LT = 0 và BI/RBO = 1 thì tất cả 7 thanh của đèn LED đều sáng bất chấp giá trị các Ngõ vào bằng bao nhiêu.

Nếu RBI = 0 và BI/RBO = 0 hoặc RBI = H và BI/RBO = 0 thì toàn bộ 7 thanh đèn LED đều tắt như đã được mô phỏng ở trên.

Hình bên đây mô tả cấu trúc Logic bên trong của IC Giải mãLED 7 đoạn 7446:

Các Ngõ ra được sử dụng các Mạch Đảo để có thể sử dụng cho LED 7 đoạn loại Anode chung(khi Ngõ ra hoạt động sẽ ở mức thấp. Nếu không hoạt động sẽ ở mức cao).

Hình dưới đây minh họa một ứng dụng cơ bản và đơn giản của IC Giải mã 7446 bao gồm: Mạch tạo dao động bởi U1A-U1B, mạch chia 10 bởi U2A – 4518 và mạch Gải mã 7446 để hiển thị ra LED 7 đoạn là loại Anode chung (chung cực dương) – Xem thêm tài liệu về LED.

 Chú ý: từ các Ngõ ra của IC giải mã cấp cho Led 7 thanh cần phải mắc điện trở hạn chế dòng để bảo vệ cho IC. Giá trị các Điện trở này thường khoảng 47 đến 470 Ohm tùy thuộc vào mức độ chênh lệch điện áp của Nguồn cung cấp và điện áp yêu cầu của Led đồng thời tùy thuộc mức độ sáng của Led
Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Từ khóa: tương tự

Những tin cũ hơn