Định dạng điều chế SFCM - Công ty TNHH Tam Hùng

Định dạng điều chế SFCM

Thứ năm - 28/02/2013 21:20

Định dạng Điều chế SFCM

 

Trước hết, phương thức điều chế của Công nghệ SFCM là chia một Chuỗi Thông tin được tạo bởi các Bit Nhị phân thành những Step 16 Bit và mỗi Step lại được chia thành 4 Sub-step tương ứng mỗi Sub-step sẽ có 4 bit...
Vì thế thực chất quá trình điều chế của SFCM là thực hiện trên từng 4 Bit.
Hình trên mô tả kết q
uả điều chế của một Chuỗi Nhị phân có giá trị tương ứng là 0001 0001 0001 0001 tức là là 4 Sub-step có giá trị bằng nhau và tương ứng là 0001 vì thế kết quả của quá trình điều chế 4 Sub-step là bình đẳng (giống nhau hoặc tương tự nhau) mà vì thế sự trình bày và phân tích về Điều chế SFCM là chỉ thông qua quá trình Điều chế cho 4 Bit liên tiếp nhau trong một Sub-Step...
Đồng thời, đoạn Video trên đây chính là kết quả thử nghiệm về Điều chế SFCM trên một Step 16 Bit tương ứng với 4 Sub-step mỗi Sub-step 4 Bit...
 


Để hiểu rõ hơn quá trình tổng hợp của các Bit có thể xem lần lượt dưới đây:

 Vì được chia thành 4 Sub-Step trong mỗi Step nên quá trình điều chế giữa các nhóm 4 Bit liên tiếp nhau trong 4 Sub-Step là hoàn toàn giống như nhau cho nên chỉ cần xét quá trình điều chế riêng từng Bit 1 và sự tổng hợp giữa chúng như bên đây.

 Như vậy, hình trên như đã được giải thích rằng để Biên độ Sóng mang đạt cực đại cho 1 Bit đơn thì Bit 1 đã được điều chế theo Sóng mang SFCM sẽ bị trễ 1 Chu kỳ Xung so với Bit gốc ban đầu… Vì thế trường hợp hình phía trên mô tả sự điều chế một Sub-step có giá trị là 0001 và hình dưới biểu thị cho sự mô tả một Bit đơn có giá trị tương ứng là 0010 và vì thế sẽ bị trễ so với Bit 0001 là 1 Chu kỳ Xung (trong phần này chưa nói đến sự tổng hợp Biên độ giữa các Bit 1 vì phần này chỉ mới đang mô tả sự hiện diện của các Bit đơn).

Như vậy, mỗi Bit đơn được điều chế bởi tối thiểu là 3 Xung Sóng mang tương ứng với Mã HDB3 như trong Công nghệ Băng Thông rộng vẫn áp dụng.
Trong trường hợp nếu phát triển lên Chuỗi lớn hơn tương ứng với Mã HDBn thì mỗi Bit sẽ được điều chế bởi n Xung Sóng mang...
Tuy nhiên, kể cả trong Công nghệ Băng thông rộng cũng như Công nghệ SFCM thì áp dụng Mã HDB3 vẫn là hiệu quả nhất cho nên quá trình Điều chế SFCM sẽ được phân tích bởi quá trình tạo ra các Bit đơn bởi 3 Xung Sóng mang và khi tổng hợp các Bit liền kề nhau sẽ được trình bày lần lượt như dưới đây:


Tổng hợp Biên độ và Số lượng Xung Sóng mang SFCM


Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn