Test thử Công nghệ SFCM - Công ty TNHH Tam Hùng

Test thử Công nghệ SFCM

Thứ hai - 04/03/2013 11:34
Mẫu demo về Công nghệ SFCM

Mẫu demo về Công nghệ SFCM


1.       General Description - Tổng quan

The SFCM Technology may permit to transmit an Information (Data) of Super High Capacity by a formula as below:
Công nghệ SFCM cho phép có thể truyền tải được một Dung lượng Thông tin với Tốc độ Siêu cao như dưới đây:

k = C/F ≥ 1

Where: k is a Carrying Information Rate from 1 (minimum) to 108 (maximum), C is a Transmission Information Capacity (Speed) by Bit, F is a Carrier – Wave Frequency (CWF) by Hz.

Trong đó: k là Hệ số Truyền Tải Thông tin có giá trị từ 1 (cực tiểu) đến 108 (cực đại), C là Dung lượng Thông tin (tức là Vận tốc Truyền tải Thông tin), F là Tần số Sóng mang.

Note: The Traditional Modulations (such as AM, FM, QAM, PQK, SPQK… etc) always follows that the Information Capacity was at the rate of one Bit an Hz of Frequency Band Width (FBW) such as with a Capacity of 2 MB/s it must require its FBW about 2x220 Hz and its FBW must be lower than 15% of its Carrier – Wave Frequency (CWF) so that its CWF must be greater than 13,333 MHz.
Chú ý: Các Phương thức Điều chế truyền thống từ trước đến nay (như Điều Biên, Điều Tần, QAM, PQK, SPQK...) luôn tuân theo một Hệ thức Dung lượng Thông tin tỷ lệ với Độ rộng Băng thông chẳng hạn như để có thể truyền được 2Mbps thì Độ rộng Băng thông phải lên tới 2MHz và không được phép vượt quá 15% Tần số Sóng mang nên Tần số Sóng mang tối thiểu là 13,333MHz

The SFCM requires a CWF only 2x220 Hz (about 2,097,152 Hz) to transmit an Information Capacity (Speed) of 2 MB/s (it must be greater than 13,333 MHz by an application of Traditional Modulation).>>>   Định dạng điều chế SFCM 
 

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn