Giáo trình đa ngôn ngữ - Công ty TNHH Tam Hùng

Chia Động từ Ý-Tây Ban Nha-Pháp-Bồ Đào Nha

Bất kỳ Ngôn ngữ nào cũng có những Động từ Bất quy tắc và phần lớn là những Động từ có quy tắc biến đổi theo cấu trúc Ngữ pháp trong câu...

Động từ Italian-Pháp-Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha

Trong bất kỳ Ngôn ngữ nào trên Thế giới, Động từ luôn là thành phần quan trọng nhất trong câu...

Giới từ Italiana-Pháp-Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha

Giới từ là một loại Từ không thay đổi trong bất kỳ trường hợp sử dụng nào trong câu để nối với liên kết giữa các cụm từ làm bổ ngữ cho các cụm từ và chỉ ra mối quan hệ giữa các cụm từ...

Tình từ Italiana-Pháp-Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha

Trong tất cả các Ngôn ngữ trên Thế giới, Tính từ luôn là một thành phần Ngữ pháp không thể thiếu thường được đi kèm Danh từ để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc ở vị trí gián tiếp hoặc trực tiếp...

Tình từ Italiana-Pháp-Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha

Trong tất cả các Ngôn ngữ trên Thế giới, Tính từ luôn là một thành phần Ngữ pháp không thể thiếu thường được đi kèm Danh từ để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc ở vị trí gián tiếp hoặc trực tiếp...

Mạo từ Italiana-Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha-Pháp

Mạo từ hoặc Quán từ của các Ngôn ngữ Châu Âu được định nghĩa cũng như được giới thiệu chung như dưới đây:

Danh từ Italiana-Tây Ban Nha-Pháp-Bồ Đào Nha

Các Ngôn ngữ Italiana, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và tiếng Pháp có những đặc điểm về Danh từ hoàn toàn tương đồng nhau...

Ngữ pháp Ý-Pháp-Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha

Có bốn Ngôn ngữ mà Ngữ pháp giống nhau khá nhiều và Từ vựng na ná giống nhau khá nhiều đó là tiếng Ý, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha...

Thể Phủ định trong Ngôn ngữ Lào - Thái - Khmer

Thể Phủ định thường rất hay gặp trong giao tiếp hàng ngày hoặc trong Văn bản...

Thể khẳng định trong tiếng Lào - Thái - Khmer

Thể khẳng định thường được sự dụng để tra lời cho các câu Nghi vấn hoặc cũng để xác nhận những sự việc đã và đang xảy ra trong những tình huống giao tiếp thường ngày....

Thể Nghi vấn trong Ngôn ngữ Lào - Thái - Khmer

Thể Nghi vấn trong bất kỳ Ngôn ngữ nào trên Thế giới cũng đều có ít nhất hai thể loại gồm một loại được gọi là Thể Nghi vấn Trực chỉ Hành động và một loại được gọi là Thể Nghi vấn có Đại từ nghi vấn Đặc trưng.

Thì trong các Ngôn ngữ Lào - Thái - Khmer

Trong các Ngôn ngữ Lào, Thái và Khmer cũng như tiếng Việt không có khái niệm chia động từ theo các Thì Quá khứ, Hiện tại hay Tương lai mà các Động từ luôn bất biến trong mọi tình huống Ngữ pháp...

Hô cách trong Ngôn ngữ Lào - Thái - Khmer

Danh xưng và Hô cách là các kiểu Xưng hô trong tiếng Lào, tiếng Thái, tiếng Khmer cũng như tiếng Hàn và tiếng Nhật tỏ ra rất phức tạp...

Danh từ trong các Ngôn ngữ Lào - Thái - Khmer

Các mối Quan hệ Danh từ chính là một bộ phận Ngữ pháp rất quan trọng không chỉ đối với các Ngôn ngữ Lào - Thái - Khmer nói riêng mà còn là đối với bất kỳ Ngôn ngữ nào nói chung nhưng do Cấu trúc Ngữ pháp mỗi Ngôn ngữ mỗi khác mà nó sẽ tạo ra những mối quan hệ khác biệt giữa Danh từ và các Thành phần Ngữ pháp khác trong câu...

Ngữ pháp chung Lào - Thái - Khmer

Vì các Ngữ pháp Lào, Khmer và Thái lan có rất nhiều điểm tương đồng với nhau cũng như tương đồng với Ngữ pháp Việt Nam nên trong nội dung này sẽ trình bày những cấu trúc chung về Ngữ pháp của các Ngôn ngữ này như dưới đây:

Tiếng Brunei

Tiếng Brunei vốn xuất xứ từ tiếng Malay và là một trong ba Ngôn ngữ thuộc Hệ ngôn ngữ Bahasa. Bên cạnh tiếng Indonesia cũng là một trong ba Ngôn ngữ chủ đạo của Bahasa nhưng có Ngữ pháp biến cách rất nhiều so với Bahasa của Malay thì tiếng Brunei phần lớn có Ngữ pháp và Từ vựng giống với tiếng Malay....

Các cụm từ trong câu tiếng Hàn - Nhật

Theo cấu trúc chung của các câu tiếng Hàn và tiếng Nhật, có rất nhiều điểm chung về sự quy định của các cụm từ trong câu như dưới đây:

Ngữ pháp Hoa - Myanmar

Mặc dù tiếng Myanmar vay mượn các từ tiếng Hán rất ít nhưng về cơ bản thì Ngữ pháp Myanmar rất giống Ngữ pháp tiếng Hoa...

Ngữ pháp Hàn - Nhật

Tiếng Nhật và tiếng Hàn tuy rằng đều vay mượn tiếng Hán rất nhiều nhưng Ngữ pháp của hai Ngôn ngữ này lại không giống Ngữ pháp tiếng Hoa...

Ngữ pháp Thái - Lào

Tiếng Lào và tiếng Thái không chỉ tương đồng nhau về cách phát âm, giống nhau nhiều Từ vựng mà còn giống nhau về Ngữ pháp khá nhiều


Các tin khác

1 2  Trang sau